επισυνδέω

ἐπισυνδέω (Α)
1. συνδέω στην κορυφή («ἐπισυνδεῑν ἄλλα ξύλα»)
2. κάνω κάτι περίπλοκο, μπερδεύω περισσότερο («ταῡτα μὲν οὖν οὐ λύει τὴν ἀπορίαν, ἀλλ’ ἐπιξυνδεῑ μᾱλλον», Θεόφρ.)
3. συναρμόζω, συνταιριάζω
4. μέσ. ἐπισυνδέομαι
βρίσκομαι σε στενή σχέση εξάρτησης.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπισυνδεῖ — ἐπισυνδέω bind on top pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπισυνδέω bind on top pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισυνδέον — ἐπισυνδέω bind on top pres part act masc voc sg (epic doric ionic aeolic) ἐπισυνδέω bind on top pres part act neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισυνδέουσι — ἐπισυνδέω bind on top pres part act masc/neut dat pl (epic doric ionic) ἐπισυνδέω bind on top pres ind act 3rd pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισυνδέουσιν — ἐπισυνδέω bind on top pres part act masc/neut dat pl (epic doric ionic) ἐπισυνδέω bind on top pres ind act 3rd pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισυνδεῖν — ἐπισυνδέω bind on top pres inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισυνδέοιτο — ἐπισυνδέω bind on top pres opt mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισυνδέοντες — ἐπισυνδέω bind on top pres part act masc nom/voc pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισυνδέοντος — ἐπισυνδέω bind on top pres part act masc/neut gen sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισυνδέων — ἐπισυνδέω bind on top pres part act masc nom sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επισυνδέτης — ο [επισυνδέω] όργανο για σύνδεση …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.